• 18403C 圓弧型 紅 木
 • #60 古典藝術吊扇-圓弧型(鐵葉架)
 • 18403B 圓弧型 紅豆杉
 • 18403E 圓弧型 黃豆杉
 • 18403F 圓弧型 紫羅蘭
 • 18403G 圓弧型 紅寶石
 • 18403H 圓弧型 青玉石
 • 18403D 圓弧型 櫻花紅
 • 18403A 圓弧型 天空藍

#60 古典藝術吊扇-圓弧型(鐵葉架)

18403A-天空藍
18403B-紅豆杉
18403C-紅 木 燈具18404
18403D-櫻花紅
18403E-黃豆杉
18403F-紫羅蘭
18403G-紅寶石
18403H-青玉石
型號 : 18403A,18403B,18403C,18403D,18403E,18403F,18403G,18403H

18403C【吊 扇】圓弧型 紅 木 鐵葉架   NT:6250

18404   【燈 具】 NT:4900

【吊 扇】規格:#60 Ø188×t18  手拉式

【燈 具】規格:6燈+夜/G.S