• 18129DA  普悠瑪 白 色
  • 18129AA  普悠瑪 仿古色
  • 18129CA  普悠瑪 亮光黑

#60 吊扇 BLDC直流-普悠瑪(三葉)

18129AA 仿古色
18129CA 亮光黑
18129DA 白 色
型號 : 18129AA,18129CA,18129DA

18129AA【吊 扇】普悠瑪 BLDC直流無刷 仿古色    NT:12900   

18129CA【吊 扇】普悠瑪 BLDC直流無刷 亮光黑    NT:12900    

18129DA【吊 扇】普悠瑪 BLDC直流無刷 白    色    NT:12900   

規格:#60 Ø153×t16 附遙控


尺寸:直徑 1500mm×高度 410mm