• 18131DA  普羅旺斯 黃沙金
  • 18131AA  普羅旺斯 仿古色
  • 18131FA  普羅旺斯 白 色

#60 吊扇 BLDC直流-普羅旺斯

18131AA 仿古色
18131DA 黃沙金
18131FA 白 色
型號 : 18131AA,18131DA,18131FA

18131AA【吊 扇】普羅旺斯 BLDC直流無刷 仿古色    NT:15600   

18131DA【吊 扇】普羅旺斯 BLDC直流無刷 黃沙金    NT:15600   

18131FA【吊 扇】普羅旺斯 BLDC直流無刷 白 色    NT:15600   

規格:#60 Ø153×t16 附遙控

尺寸:直徑 1500mm×高度 430mm